+ آقای مدیر..این نوه ی من خیلی بی ادبه و سربه هواس. فرستادیمش مدرسه آدم بشه ولی نشد..شما یه کاریش کنین

- باشه باهاش حرف میزنم ک بچه ی خوبی باشه

+نه حرف زدن فایده نداره این بچه اصلا نصیحت شنو نیست

-هوم پس...کتک بزنمش؟

+غلط میکنین کتکش بزنین..دستتونو میشکنم اگه بخاین این کارو کنین

-خب شما بگین پس من چیکار کنم؟

+ بغل دستیشو بزنین که این بچه بترسه:|