+یاد بگیریم آدما رو به خاطر پدر مادراشون قضاوت نکنیم  
و پدر و مادرا رو به خاطر بچه هاشون...
+اگه خیلی پولدارین و خوبین و فلان و اینا لطفا شعور هم داشته باشین
+پاتون رو تو یک مجلس رسمی خواهشا دراز نکنین:| مخصوصا اگه سنتون کمه
+اینکه شما خیلی خفنید و جایگاه اجتماعیتون بالاس دلیل نمیشه یک بزرگتر برا روبوسی با شما خم بشه خواهشا یکم سختی بدید ب خودتون بلند شین
-این چیزایی ک گفتم خیلی پیش پا افتاده ب نظر میرسن ولی من از دیشب تو دلم بود گفتم بگم ک خفه نشم:دی