میدونی تو همین لحظه و تو همین شرایط من خیلی چیزا دارم : آرامش، راحتی، فرصت و.. اما دو چیز خیلی مهم رو ندارم: شادی و امید

من نمیتونم اینجا شاد باشم، من این لحظه و این شرایطو نمیخوام...ناامید تر از اونم ک بتونم با خیال آینده شاد باشم

نمیتونم

من اینجا نمیتونم شاد باشم