یادمه چند سال پیش یه جایی خوندم:" دیگر آرزویی نمیکنم..مبادا حسرت تازه ای سبز شود"

الان دقیقا حالم اینه. دیگه جرئت آرزو کردن ندارم. هیچ امیدی تو دلم نیست و خسته ام.خیلی خسته. کاش میشد همینجا دنیا برام تموم شه