درسته تا الان شهر لعنتی بودی ولی دیگه مجبورم دوستت داشته باشم و به خوبی هات فکر کنم

باهام خوب تا کن شهر لعنتی