1. من ی مرضی دارم به نام مرض پست! همش دلم میخواد پستچی برام بسته بیاره! از کتابای من ومیم تا لوازم التحریر "جوجه"و"لعبت" و کادو برای دوستام و حتی شوینده ها و لوازم آرایشی :| ی جوری ام ک به میم میگم خیلی وقته پستچی چیزی برامون نیاورده ذوقم کور شده چیزی لازم داشتیم اینترنتی بخریما

2. یکی از شاخای اینستا(!) از بقیه پرسیده بود چه جمله ای خوشحالتون میکنه..من میگم: خانوم فلانی بیاین دم در یک بسته دارین:دی....میم میگه از این خوشحال میشم: بیا این پولا برا تو! حالا چ جمله ای خوشحالتون میکنه؟

3. دیشب رفتیم عروسی..دومادو ک دیدم ی لحظه احساساتی شدم . حس خواهردومادی پیدا کردم دلم خواست اشک شوق بریزم..یهو یاد این افتادم ک کوچیک بودم چقد مسخره ام میکرد دیگه به لبخند بسنده کردم تا زیاد انرژی خرج نکنم..تازه دلمم نمیخواس فضا هندی بشه

4. عم قزی(!) پیام داده که من اینجام خونه هستی بیام پیشت منم گفتم شاید مجبورشم برم فلان جا..گفت خبرشو بده..حالا من نرفتم فلان جا ولیوخب ازونجایی ک دیشب نخوابیدم و لهم اصلا حوصله ندارم..حالا چه کنم؟ خدایا خودت نجاتم بده