1.وقتی شما میگین:"فلانی با اینکه ی خانومه اما تونست این کارو به خوبی انجام بده" در نظر خودتون دارین از طرف تعریف میکنین اما درواقع این ی توهینه! ی جوری ک اگر شما زن هستین پس نباید و نمیشه موفق باشین

2.تساوی حقوق ب این معنا نیست ک مرد و زن تفاوتی ندارن درواقع به قول "پ" مشکل ما اینه ک آدما تفاوت های جنسیتی رو فراتر از تفاوت های فردی میدونن درحالی ک تفاوت های جنسیتی زیرمجموعه ای از تفاوت های فردی ان.


3.مشکل بزرگتر خود زن ها هستن.وقتی میبینم دوستانم یعنی دخترای هم سن و سال من برای هر کاری محتاج شخصی مثل پدر یا برادرن خداروشکر میکنم ک پدر و مادرم منو مستقل تربیت کردن. قسمت جالبش هم اینه ک این دخترا هیچ تلاشی برای مستقل بودن نمیکنن و احتمالا وقتی هم ازدواج کردن برای تمام کاراشون محتاج همسرشونن

4.اینو بدونین فمینیست بودن ب معنای متنفر بودن از مردان یا شرور و جنایتکار بودن اونا نیست.لطفا تهمت نزنین

5.خیلی حرف داشتم اما به دلیل اینکه ممکن بود سوء برداشت بشه گذاشتم برای ی موقع دیگه. و ناشیانه بودن من رو در نوشتن ب بزرگی خودتون ببخشین من هیچ وقت نویسنده ی خوبی نبودم