یعنی میگید به این امیدوار باشم که "زمان خیلی چیزا رو حل میکنه"؟
یعنی میگید من قراره عاقل تر شم؟
واقعا اون چیزی ک الان اذیتم میکنه چندسال بعد باعث خنده ام میشه؟