انقد الان استرس دارم ک دارم میمیرم:(

بدتر از استرس من فضای خونه اس و بقیه بیشتر استرس دارن

صبح پاشدم دفترچه رو دانلود کردم،ی نگاه ب تعهد خدمتا انداختم ی دندونپزشکی مشهد چشممو گرفت! یه نگاه ب دانشگاه فرهنگیان...هیچکدومشو دوست ندارم ولی بابا میگه عاقل باش اگه بمونی و سال بعد خبری از هیچ کدوم نباشه چی؟ راست میگه...

خدایا منو تو دوراهی دبیری زیست و شیمی زدن یا نزدن نذار:|

میم میگه خودشه تعهد خدمتو قبول میشی...ولی مگه شوخیه؟ تعهد خدمت یعنی بیست سال تمام خدمت تو ی شهر کوچیکی مث همینجا...خدایا کمکم کن:)