وقتی از خواهرکوچولوی پنج ساله ام میپرسم میخای چیکاره بشی؟
و اون جواب میده: مسئول باغ وحش بشم یا دونات فروش!
میفهمم که زندگی هنوز خوشگلیاشو داره!
دنیای بچه ها همینقدر قشنگ و پاکه
اگه بخوام منم بچه گانه ب این سوال جواب بدم باید بگم که تو رویاهام دلم میخواس که سرآشپز ی رستوران بزرگ باشم یا مثلا گل فروش!